Na de Jacht: een bijzondere installatie van Silvia B. (1963) & Jan Weenix (1642-1719)

Vanaf 2 augustus 2016 is in Rijksmuseum Twenthe een bijzonder

kabinet te zien waarin de Rotterdamse kunstenaar Silvia B. (1963) haar

eigen werk combineert met het imposante stilleven ‘Dode zwaan’ van

Jan Weenix (1642-1719).

Het vroeg 18de-eeuwse schilderij van Weenix komt uit de collectie van

het Mauritshuis, maar is sinds augustus 2016 in langdurig bruikleen van

Rijksmuseum Twenthe. Het stilleven werd in 1821 door het Mauritshuis

aangekocht als tegenhanger voor De stier van Paulus Potter. De

schilderijen hingen destijds heel dicht tegen elkaar, maar tegenwoordig

vindt het museum het werk van Weenix te fors voor de intieme zalen.

Daarom heeft Dode zwaan een nieuw thuis gekregen in Enschede.

 

Na de Jacht

Silvia B., die op dit moment met Rijksmuseum Twenthe een overzichtstentoonstelling voorbereidt,

reageerde onmiddellijk positief op de vraag van het museum om een kabinet samen te stellen waarin

haar eigen werk een relatie aangaat met het schilderij van Weenix. Haar piëta M. & J. en de twee saters

Vino en Valentino creëren samen met de levenloze, maar sensuele zwaan een scène waarin de bezoeker

geconfronteerd wordt met datgene wat er rest na de jacht: het verdriet om de dood en de herinnering

aan het genoegen van het bacchanaal.

 

Twee van de drie beelden van Silvia B., M. & J. en Valentino, zijn door Rijksmuseum Twenthe verworven

voor de collectie. Deze aankoop is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit de

Collectieprogramma’s van het Mondriaan Fonds.

 

Overzichtstentoonstelling

Vanaf 20 november 2016 is in Rijksmuseum Twenthe de eerste overzichtstentoonstelling van Silvia B. te

zien met beelden en tekeningen die zij de afgelopen twintig jaren heeft gemaakt. In deze werken komen

haar uiteenlopende fascinaties naar voren: de aantrekkingskracht het afwijkende, onze relatie met

dieren en onze dierlijke ‘natuur’, en de spanning tussen esthetiek en ethiek die bijvoorbeeld voelbaar is

in haar verzameling dierlijke curiositeiten. Silvia B. wil hierover geen standpunt innemen of opleggen,

maar wel het denken opgang brengen. Daarom laat ze in haar werk de tegenstellingen tussen het mooie

en lelijke, onschuldige en zondige, herkenbare en afwijkende op ongemakkelijke maar ook verleidelijke

 

wijze samenvloeien, waardoor onze perceptie van de wereld een beetje in de war wordt gebracht.

ABOUT Silvia B.

Silvia B. (NL, 1963) is known for her sculptures of hybride figures which she presents in a wide range of settings. Stringendo — a musical term that indicates the retained increase of intensity — shows her latest extremely realistic sculptures of vulnerable adolescent dancers who are struggling with their bindings, strings and wooden parts to grow. The rats that flank the dancers sides, should seem completely inferior, but in the compositions of Silvia B. they have an angelic and pure appearance. The staging of the two complementary characters sums up the drawback of human civilization.

Galerie Ron Mandos presents Stringendo, a new series of sculptures by Silvia B. Silvia B. (NL, 1963) is known for her sculptures of hybrid figures; caught between age, gender and culture, between human, animal and doll. In addition to her iconic sculptures she makes drawings, photographs and also curated several projects. Her work is characterized by a constant battle between attraction and repulsion. A duality that comes from her vision of the world, how people behave according to so called codes of civilization and yet are still driven by their instinctive fears and desires.

GO TO THE ARTIST PAGE