DARK MATTERS

including works by SILVIA B., MARC BIJL, MARIELLE BUITENDIJK, DARIO D’ARONCO, JEROEN KUSTER, CHARL LANDVREUGD, DIRK VAN LIESHOUT, SANDRO SETOLA, RENIE SPOELSTRA, FIONA WEIR

De kunstenaars in Dark Matters verkennen de nevelige uithoeken van een donker universum. Ze tonen een wereld die noch utopie, noch distopie lijkt te zijn, een plek waarvan de aard zich niet meteen prijsgeeft. Wat vertelt deze wereld ons? Betekenis wordt niet gegeven. Wel ontstaat er ruimte voor reflectie op onszelf en onze eigen tijd. Universele thema’ als groei en destructie, goed en kwaad, worden verbeeld in monumentale tekeningen, sculpturen en installaties. 

Silvia B. presenteert in de tentoonstelling foto’s en sculpturen waarin het circus fungeert als een wereld waarin schoonheid en weerzin, ontroering en afschuw met elkaar strijden om voorrang. In de wereld van het circus is alles mogelijk en wordt de werkelijkheid geweld aan gedaan. Wat goed is kan slecht worden en andersom. De foto’s doen soms denken aan sets uit een film noir, met een melancholieke, sombere, vervreemdende toonzetting.

Renie Spoelstra presenteert een nieuwe monumentale houtskooltekening. Takken van een boom waaien op om zicht te bieden op het duister van een diep woud. Het gaat haar niet om het vastleggen van een specifieke locatie maar om het reduceren van een concreet beeld tot een universeel concept. Ze zoekt het moment waarop er niets gebeurt maar wel al de dreiging voelbaar is van het moment ervoor of erna. 

TENT 
12.09.2013 - 01.12.2013
Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam
The Netherlands

010 4135498

more info: http://www.tentrotterdam.nl/shows/actueel/20130912_darkmatters.php