De directe aanleiding voor deze expositie was voor Peke Hofman, de samensteller, het voortbestaan van fort

Asperen als locatie voor eigentijdse kunst. De titel verwijst naar de bekende dichtregel van Lucebert “Alles

van waarde is weerloos”.

De laatste twee woorden zijn weggelaten omdat dit nog maar de vraag is; De tentoonstelling tracht de

schoonheid, waarde en ja, ook de kwetsbaarheid van beeldende kunst te tonen. Het breekbare, fragiele

werk komt op deze locatie met de donkere ruimtes, dikke muren en solide bouw in conflict. Tegelijkertijd is de

functie van een fort één van bescherming. Hoe kwetsbaar is dus maar de vraag; Is de kunst in staat het fort

te redden of is het andersom?

Het project 'Alles van waarde' laat ook zien dat beeldende kunst juist krachtig kan zijn door mensen te

verrassen en te ontroeren. De expositie kan worden opgevat als een parelketting met twaalf parels die door

de intrinsieke schoonheid ook kracht en verleiding uitstralen.

Kunstenaars: Silvia B., Margriet van Breevoort, Anne van Eck, Tobias Schalken en Elaine Vis. 

De tentoonstelling Alles van Waarde loopt van 20 augustus t/m 28 september 2014.

 

KunstFort Asperen
Langendijk 60
4151 BR Acquoy
T.  0345-6199992
E.  info@kunstfortasperen.nl 
W. www.kunstfortasperen.nl