Galerie Ron Mandos presenteert met trots Eyes Closed, een tentoonstelling met nieuw werk van Hans Op de Beeck.

Op de Beeck werkt met uiteenlopende media: monumentale installaties, sculpturen, film, animatiefilm, fotografie, aquarellen, tekeningen, tekst en muziek. Zijn werk is een reflectie op de tragikomische manier waarop wij onze levens ensceneren en invullen. Het spreekt over de onbeholpenheid waarmee we omgaan met ruimte, tijd en met elkaar. Via alledaagse beelden kaart hij universele thema’s aan, vaak als een soort memento mori voor de toeschouwer. Hij is op zoek naar een perfecte balans tussen ernst en relativering, tussen realiteit en fictie.

In 2009 had Op de Beeck een solotentoonstelling tussen de oude meesters in de befaamde Galleria Borghese in Rome, Italië. Hier liet hij voor het eerst een reeks grote zwart-wit aquarellen zien. Vanaf deze tentoonstelling creëerde Op de Beeck intussen een reeks van een vierhonderdtal grote aquarellen van fictieve plaatsen, landschappen, personages en objecten. Met de melancholie als bemiddelaar wil hij troosten en ontroeren.

In Eyes Closed toont Op de Beeck een nieuwe reeks aquarellen. De kunstenaar schildert ze steeds ‘s nachts, wanneer alle machines in zijn atelier zijn uitgeschakeld, de telefoons niet meer rinkelen en zijn personeel is vertrokken. Hij werkt dan vaak  tot zonsopgang. De zalvende zachtheid maar ook de dreiging en de latente ontsporing van de nacht zijn steeds voelbaar in deze beelden.

Naast de aquarellen toont Op de Beeck in Eyes Closed enkele kleine en grote sculpturen, zoals Lounge (2014). Deze sculptuur is Op de Beecks grootste Vanitas-tafereel tot dusver. Het is de sculpturale interpretatie van een klassiek uitziend interieur dat gedomineerd wordt door een Chesterfieldbank en een barokke verzameling rekwisieten, van kandelaars tot sigarettenpeuken en pizzadozen. De onafgewerkte buitenwanden van dit werk refereren aan een theaterset. Lounge verwijst ook naar de zestiende eeuwse traditie van het stilleven en herinnert aan de betekenis en fragiele waarde van objecten. Elk onderdeel van het werk is met grote precisie vervaardigd in de studio van de kunstenaar. Deze bevreemdende, versteende, schijnbaar achtergelaten setting is als een hedendaags Pompeï.

Hans Op de Beeck (°België, 1969) woont en werkt in Brussel, België. Hij heeft internationale solotentoonstellingen gehad in onder meer Sammlung Goetz, München, Duitsland (2014); Museum of Contemporary Art Cleveland, Cleveland, OH (2014); Galleria Continua, Beijing, China (2014); Tampa Museum of Art, Tampa, Florida (2013); The Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington D.C,. (2010); MHKA Museum of Contemporary Art, Antwerpen, België (2006). Op de Beeck heeft recent zijn eerste avondvullende toneelstuk geschreven en geregisseerd in opdracht van Schauspiel Frankfurt, Duitsland. Dit ging afgelopen september succesvol in première.

 

ABOUT Hans Op de Beeck

Hans Op de Beeck was born in 1969 in Turnhout, BE
He lives and works in Brussels, BE

Hans Op de Beeck produces large installations, sculptures, films, drawings, paintings, photographs and texts. His work is a reflection on our complex society and the universal questions of meaning and mortality that resonate within it. He regards man as a being who stages the world around him in a tragi-comic way. Above all, Op de Beeck is keen to stimulate the viewers’ senses, and invite them to really experience the image. He seeks to create a form of visual fiction that delivers a moment of wonder and silence.

Over the past twenty years Op de Beeck realised numerous monumental ‘sensorial’ installations, in which he evoked what he describes as ‘visual fictions’: tactile deserted spaces as an empty set for the viewer to walk through or sit down in, sculpted havens for introspection. In many of his films though, in contrast with those depopulated spaces, he prominently depicts anonymous characters.

Hans Op de Beeck was born in Turnhout in 1969. He lives and works in Brussels, Belgium. Op de Beeck has shown his work extensively in solo and group exhibitions around the world.

GO TO THE ARTIST PAGE