(...)

Sweet Crazies

Middle Gate gaat niet in de laatste plaats over de menselijke beperking. Jan Hoet: ‘We hebben altijd gedacht dat de kunstenaar vrij is, en uitein- delijk zitten we allemaal in condities. In een familie spelen man en vrouw een rol. We spelen een rol, omdat we die kunnen spelen. Maar sommigen kunnen die rol niet spelen.’ La condi- tion humaine van André Malraux is een pijler van de Europese literatuur. Luis Bunuel maakte de film Le fantôme de la liberté : vrijheid is een dierbaar spook dat we vruchteloos najagen. Een van de treffende wandcitaten op het parcours van Middle Gate luidt: ‘We zijn niet vrij. En de hemel kan nog op onze kop vallen.’ Zo sprak Antonin Artaud.

Grote, maar ook kleine kunst kan in de kleren kruipen. Op een standaard in de ingang van de Halle ligt bijna achte- loos een dun boekje met foto’s en tekst. In Me & my models heeft de Nederlandse fotograaf Jan Hoek ietwat verkleurde foto’s afgedrukt, met commentaar erbij. Er zitten beelden bij van Ethiopische mannen, amateurmodellen die in hun sjofele plunje poseren als oosterse koningen. Hoek noteert dat het om men- sen met psychische stoornissen gaat, Sweet Crazies. Het is bekend dat vele ‘gezonde anderen’ zich echte koningen wanen: ‘Ik wou die mensen tijdens de fotoshoot dat koninklijke gevoel geven, al was het maar voor een ogenblik.’ Een- tje raakte zo boven zijn toeren door het gedoe in de studio dat hij moest worden afgevoerd. Hoek treedt nooit op als een afstandelijke beroepsfotograaf. Hij houdt van het persoonlijke contact met zijn modellen. 

 

(...)