Konrad Wyrebek

9 april – 14 mei 2016 | Konrad Wyrebek | 2°C above acCLI-M8 X
Opening: zaterdag 9 april tussen 17 – 19 uur | RSVP
Backspace: Geert Mul | ChainOfEvents and Boris Tellegen aka DELTA | new works

Galerie Ron Mandos presenteert met gepaste trots ‘2 °C above acCLI-M8 X’, de eerste soloshow van Konrad Wyrebek, samengesteld door curator Domenico de Chirico. Voor deze tentoonstelling bracht Wyrebek de problematiek rondom global warming en de ontwikkeling van steeds dominanter wordende informatiesystemen samen. In zijn werk onderzoekt hij de gevolgen, oorzaken, invloeden en veranderingen van deze complexe, mondiale kwesties.

De titel van de tentoonstelling is een cryptische woordspeling opgebouwd uit de volgende woorden:

  • 2 °C = de gemiddelde, verwachte stijging van de temperatuur op aarde, en de geopperde grens waarvan wetenschappers vrezen dat we die gaan overschrijden
  • het woord ‘acclimate’ (acclimatiseren)
  • het woord ‘climate’ (klimaat)
  • het woord ‘mate’ = M8, de Engelse benaming voor een gemiddeld persoon in onze samenleving (die wellicht niet goed op de hoogte is van of zich boeit voor, het milieu en andere mondiale vraagstukken, omdat het zich enkel richt op zijn eigen omgeving en dagelijkse werkelijkheid)
  • het woord ‘climax’ (climax)

Globale informatiesystemen
De hoeveelheid informatie waaraan we dagelijks worden blootgesteld kan in principe worden onderbroken, getransformeerd, en zelfs gecorrumpeerd worden door mensen zelf. Dit besef wekt daarom de vraag op in hoeverre de mensheid al versmolten is met de digitale wereld en met het alom groeiende bereik van informatieverspreiding. Een traject dat uiteindelijk het menselijke brein en lichaam laat aanpassen aan de eisen van “de machine”.  Enerzijds zijn veel van de traditionele en nieuwe –digitale- media, enkel vallende waterdruppels in de enorme oceaan van dagelijks nieuws voor het brede publiek. De bewustere mens zal de enorme hoeveelheid aan informatiestromen echter interpreteren als een overstroming aan informatie. Waarbij ook rekening moet worden gehouden met de eigen belangen en commerciële doeleinden van de achterliggende mediabedrijven, aangezien deze een groot aandeel hebben in de manier waarop de informatie verschaft wordt. Daarmee is de werkelijke uitkomst van informatie een breed en subtiel systeem dat voor een groot deel uit manipulatie en lawaai bestaat.

Anderzijds zorgt zogenaamde desinformatie voor de verspreiding van opzettelijk foutief en misleidend nieuws om zo een onaangename waarheid te verhullen. Een instrument dat vaak door machthebbers wordt gebruikt om controle uit te oefenen, door de aandacht te richten op triviale onderwerpen of opzettelijk gecreëerde situaties. Imponerende staatsapparaten coördineren regelmatig de verspreiding van foutief nieuws en misleidende informatie om op die manier de gevestigde orde te beschermen.

Tegelijkertijd wordt het grote publiek op televisie gevoed met sportkanalen of sentimentele soap series. Via marginale vormen van entertainment en door het creëren van onzekere sociaaleconomische omstandigheden, die men dwingt om vooral bezig te zijn met hoe rond te komen aan het einde van de maand, wordt de aandacht van de massa beheerst. Hierdoor blijft men blind voor bredere thema’s zoals politiek, corruptie en milieukwesties en daarom is er momenteel een dringende behoefte om mensen te leren hoe ze moeten omgaan met hun eigen bewustzijn en informatie.

Klimaatverandering
Op het moment hebben de ontwikkelingen rondom klimaatverandering een verontrustend punt bereikt. De boodschap is duidelijk: opwarming van de aarde is niet langer een toekomstige bedreiging, maar een huidige realiteit en een dreiging voor onze beschaving. De vorm van de aarde is bovendien constant aan verandering onderhevig. Milieu en landschap overlappen elkaar in toenemende mate, beiden onder invloed van dezelfde consequenties die voortvloeien uit menselijke gedragingen.

De tentoonstelling is een vloeiende opeenvolging van gepixelleerde afbeeldingen, en pleit samen met een groot deel van de wetenschappelijke gemeenschap die ook gelooft dat zonder de betrokkenheid en actie om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, de wereld voor veranderingen komt te staan die mogelijk ontwrichtend voor ons ecosysteem en de mensheid zullen zijn.

De kunstenaar
Konrad Wyrebek is een jonge Brits-Poolse kunstenaar die woont en werkt in Londen. In zijn pogingen tot het uitstippelen van een persoonlijk visueel vademecum, onthult zijn werk een onverwachte schoonheid in de beschadigde en gepixelleerde beelden die meestal beheerd worden door hedendaagse massamedia en nieuwe vormen van media – de belangrijkste communicatiekanalen van het hedendaags esthetische referentiekader. De markeringen in Wyrebek’s grote abstracte- en video-schilderijen, speculeren enerzijds over de wisselwerking tussen het emotionele gebaar van de kunstenaar en anderzijds over de rationeel berekende bijdrage van de technologie. Elk schilderij uit zijn oeuvre is uniek en elke laatste laag op het werk wordt behandeld volgens een ingewikkeld proces. Beelden worden korrelig gemaakt door een reeks opzettelijk gedigitaliseerde compressie, hetgeen resulteert in een hoeveelheid data corruptie, die veroorzaakt wordt door de overdracht van verschillende software programma’s en apparaten. Het werkproces van de kunstenaar heeft een open einde, omdat zijn schilderijen de mogelijkheid bieden om het werk verschillend te interpreteren. De kijker vraagt zich constant af waar het precies naar zit te kijken, in de context van de realistische wereld om hen heen.

Originele Engelstalige tekst geschreven door de curator van de tentoonstelling 2°C above acCLI-M8 X: Domenico de Chirico
Vertaling: Galerie Ron Mandos

ABOUT Konrad Wyrebek

Konrad Wyrebek is a British-Polish artist and earned a degree in Fine Arts from London Metropolitan University in 2011, and previous to that, studied Fine Art Painting from Westminster University, London, and Art History and Technology of Fine Arts at the Academy of Fine Arts, Warsaw. Wyrebek represents and challenges contemporary life and culture through the use of television-, film- and social media-based images, creating abstract video paintings. Recent exhibitions include PUBLICPRIVATE, Armory Art Week, New York (2014),Painting in Relation, Solyanka Art Museum, Moscow (2014), Flesh Reality, Point Zero Project Space, London (2013), Question of Sport, Royal Academy and Museum of Contemporary Art, Clifford Chance Collection, London (2012), and CutOut, Sotheby’s Institute of Art, London (2011). Wyrebek is the recipient of the 2011 Sir John Cass Sculpture Prize, along with both the John Burn Sponsorship Award for 3-D printing and the Metropolitan Works Sponsorship Award for rapid prototyping, both in 2011. He has recently exhibited works from his Data Error series at The C Collection, curated by Vittoria Broggini at MiArt Milan and at the Dallas Art Fair in Dallas, Texas. Wyrebek lives and works in London.

GO TO THE ARTIST PAGE