INTI Hernandez

 

gastcuratoren Pieter en Marieke Sanders-ten Holte
Ontmoetingen
Landgoed Anningahof

12 juli t/m 6 september 2014

Zoals de Anningahof een ontmoetingsplaats is voor kunst, kunstenaars en liefhebbers, zo betekent onze keuze voor het werk van Inti Hernandez en Martin Brandsma een ontmoeting tussen twee verschillende werelden. Door te selecteren en te verbinden creeëren zij iets nieuws, iets levends, je kijkt naar de werkelijkheid met een andere blik. Hun werk stimuleert het kijken naar het individu en de groep en nodigt uit tot reflectie.

‘Encounters’

Ontmoetingen in de brede zin van het woord, dat is de basis van het werk van Inti Hernandez. Zijn werk frappeerde ons meteen toen we het de eerste keer zagen tijdens de Rijksacademie Open en later in de Galerie van Ron Mandos. We maakten een af- spraak met hem. In zijn ruime, wonderlijk lichte studio in Amsterdam Zuid-Oost op de bovenste verdieping van een verlaten kantoorgebouw, was het vol spiegelingen van zijn werk: kleine modellen en tekeningen en ‘work in progress’! Er lag ook een hele stapel doosjes, met vormpjes voor ijsklontjes, met de opdruk van ‘friend’ / ‘ami- go’ / ‘ennemy’ / ‘enemigo’. Twee van die klontjes in een drankje en vriend en vijand versmelten gezamenlijk. En dat is eigenlijk het thema waarom alles draait. Verschillen overbruggen, laten versmelten, samenleven.

Het amphitheater op de Rijksacademie vulde de hele zaal, het was op ware grootte en meteen toegankelijk. We werden uitgenodigd plaats te nemen op de tribune van houten bankjes, temidden van spiegels. Deze zetten je op het verkeerde been omtrent de ruimte en je verhouding tot de andere gasten. En dan ervaar je door zijn werk hoehet is in gesprek te raken met een wildvreemde naast je en hoe gemakkelijk je dan met elkaar communiceert. Zijn werk nodigt daartoe uit. En natuurlijk raak je in gesprek met Inti zelf. Want Inti praat maar al te graag over zijn ideeën, zijn toekomstdromen en zijn hoop en verwachting dat kunst de toeschouwer activeert en aan het denken zet, om hen – hoe verschillend ook – met elkaar in gesprek te brengen. Daarom heeft een school in Ubbergen een project door hem laten verwezenlijken om de leerlingen op een speelse wijze beter met elkaar in contact te brengen.

Het werk dat wij van hem in onze collectie heb- ben, werkt ook zo. Het intrigeert onze gasten, het werpt vragen op, nieuwsgierig naar hoe het in elkaar zit: wat ligt binnen de cirkel, wat buiten, wat zie je eigenlijk, en wie. Kortom, het geeft te denken.

Het werk blijft boeien door zijn positieve uit- straling, zijn gelaagdheid en fraai vakmanschap. Maar er is een ‘edge’. Inti put uit zijn herinnerin- gen aan zijn jeugd in Cuba met zijn dictatoriale bewind. Een multiculturele samenleving, waar- in iedereen zijn plekje wel moet vinden om te overleven. Ondanks alle cultuurverschillen is er de noodzaak met elkaar in gesprek te raken en er samen iets van te maken. Ontmoeting en uit- wisseling van ideeën zijn essentieel voor Inti, en dat zie je terug in zijn ‘Encounters’. 

ABOUT Inti Hernandez

The work of Inti Hernandez is embedded in the philosophy wherein life is defined as a perpetual flow of energy. In his view the question is no longer, “What can I pick out of this flow of energy to my personal liking and benefit?” but, “What could I contribute to this flow of life that is still missing? Hernandez believes that by finding answers to this question your ideas will always be welcome and will allow you something in return.

Hernandez sees art as a medium to create conversation and dialogue. The very nature of his work embodies collaboration. He explores meanings and triggers reflection through his artistic process and through the interaction with those who engage with his work. The more ideas are adopted as another’s subject, the more energy they gather and the more they connect to something fundamental. When ideas manage to create conversations they become something undeniable.

Architecture and Industrial design are both disciplines very much interconnected with daily life. In his work Hernandez plays with their language and with their multidisciplinary habits. By doing so he ensures a special flavour of common sense in his results. Through this process Hernandez obtains vital impute out of the dialogue with people, their dreams, ideas, necessities, priorities, spontaneity and initiative. He sees art as an established institution, which can be developed into business cases and showcases so that many other interests can participate with it- supporting it and being supported by it and thus gaining a benefit from it.

Inti Hernandez lives and works in between Amsterdam (The Netherlands) and Havana (Cuba).

www.intihernandez.com

GO TO THE ARTIST PAGE