COEN VUNDERINK - Genesis #01
Tijdens de open dag van het ateliercomplex De Biotoop in Haren (Groningen) is in de studio van Coen Vunderink de totaalinstallatie Genesis #01 te bezoeken. Zijn studio bevindt zich in de A-vleugel, ak102. Van harte welkom! 

  1. In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
  2. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.
  3. En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.
  4. En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.
  5. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. 

Uit de Statenvertaling oude testament, Genesis 1 t/m 5

 

Open Studio Installatie 
Zaterdag 22 mei 2016, 10 – 17 uur
De Biotoop, (studio ak 102). Kerklaan 30, 9751 NN Haren

Aanmelden kan hier